Ferrox - profesjonalny wykonawca usług monterskich, remontowych i serwisowych

Profesjonalny wykonawca usług
monterskich, remontowych i serwisowych

Spawalnictwo, diagnostyka, modernizacje, prefabrykacja, energia odnawialna

Aktualnie oglądasz:    Strona główna » O firmie » Misja

Polityka Systemu Zarządzania Jakością


"Naszym dążeniem jest dbałość o urządzenia energetyczne i techniczne naszych Klientów gwarantująca ich zadowolenie oraz działanie w harmonii ze środowiskiem naturalnym."

 

        Firma FERROX Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku jest największą w regionie firmą działającą w zakresie utrzymania ruchu elektrociepłowni i innych zakładów przemysłowych. Osiągamy to m.in. poprzez utrzymanie ruchu urządzeń funkcjonujących w Elektrociepłowni Białystok S.A., a w szczególności w wyniku wdrozenia i utrzymania Systemu Zarządzania Jakością spełniającego wymagania normy PN-EN ISO 9001.

        Nasza polityka wynika ze świadomego dążenia do spełnienia przyjętych wymagań dotyczących jakości naszych działań dla zapewnienia zadowolenia Klientów oraz dbałości o środowisko naturalne.

       Wszyscy pracownicy identyfikują się z firmą FERROX Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, znają i rozumieją cele funkcjonującego systemu, ciągle podnoszą swoją świadomość, uzupełniają kwalifikacje zawodowe. Dbają o jej wizerunek, pozycję na rynku firm serwisowych zapewniając ciągłość działania Elektrociepłowni Białystok S.A. i innych zakładów przemysłowych będących w gronie naszych Klientów.

        Zarząd firmy FERROX Sp. z o.o. zapewnia wszelkie potrzebne zasoby umożliwiające unowocześnianie technologii, procesów i utrzymanie systemu. Nasze działania i system zarządzania jakością jest zgodny z przepisami prawa oraz innymi ustalonymi wymaganiami. System zarządzania jakością, procesy oraz działania są ciągle doskonalone. Politykę realizujemy poprzez następujące cele strategiczne:

1. Realizowanie remontów i modernizacji urzadzeń zgodnie z ustalonymi planami remontów i modernizacji.

2. Utrzymanie urzadzeń w sprawności - poprzez monitorowanie pracy urzadzeń i szybkie reagowanie na awarie.

3. Realizowanie zadań zgodnie z ustalonymi wymaganiami.

4. Wprowadzenie efektywnego postępu organizacyjnego i technicznego.

5. Wykonywanie kompleksowej obróbki urządzeń cieplno-mechanicznych.

6. Świadczenie usługi obróbki metali i wykonawstwa konstrukcji stalowych.

7. Rozwój najmłodszej gałęzi firmy - świadczenie usług w zakresie energii odnawialnej.

8. Podnoszenie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.

9. Zmniejszanie negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne.

10. Doskonalenie i rozwój Systemu Zarządzania Jakością.

 

       Ustalone cele, wynikające z przyjętej polityki, są realizowane przez wszystkich pracowników FERROX Sp. z o.o.. Niniejsza polityka, okresowo przeglądana i weryfikowana, jest dostępna opinii publicznej. Systemem Zarządzania Jakością zarządza w imieniu Zarządu FERROX Sp. z o.o. jego przedstawiciel, Pełnomocnik ds. SZJ. 

 

Białystok, 01.01.2016 r.

                                                                                         Prezes Zarządu                                         
                                                                                       Justyna Suchocka

 

Stronę monitoruje stat24

pompy ciepła, kolektory słoneczne